περιμένω

περιμένω
ΝΜΑ
1. μένω, στέκομαι ή κάθομαι κάπου ώσπου να έλθει κάποιος ή κάτι, καρτερώ (α. «θα σέ περιμένω» β. «περιμένω το λεωφορείο» γ. «περιέμενον Τισσαφέρνην οἵ τε Ἕλληνες καὶ ὁ Ἀριαῑος», Ξεν.)
2. αναμένω να μού φέρουν ή να μού στείλουν κάτι (α. «περιμένω γράμμα σου» β. «περιμένω την επιταγή μου» γ. «περιμένειν ἐξ ἀγορᾱς ἰχθύδια», Αριστοφ.)
3. είμαι βέβαιος ότι θα συμβεί κάτι («σέ είχα προειδοποιήσει ότι αυτά τά περίμενα» β. «οὐ περιμενοῡσιν ἄλλους σφᾱς διολέσαι», Πλάτ.)
4. ελπίζω, προσδοκώ («περιμένω βελτίωση τής καταστάσεως»
5. αξιώνω, απαιτώ (α. «περιμένω να κάνεις αυτό που σού είπα» β. «περιμένειν σχολάζουσαν φιληκοΐαν», Πλούτ.)
νεοελλ.
1. φρ. α) «τόν περιμένουμε» — είναι ετοιμοθάνατος
β) ειρων. «περίμενε!» — μάταια ελπίζεις
3. «δεν τό περίμενα!» — ήταν απρόοπτο
2. παροιμ. «που περιμένει απ' άλλους, πολύ αργά δειπνάει» — δηλώνει ότι καθένας πρέπει να στηρίζεται στις δυνάμεις του.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • περιμένω — περιμένω, (περίμεινα) βλ. πίν. 178 Σημειώσεις: περιμένω : ο αόρ. περίμεινα είναι σπάνιος. Από άποψη σημασίας κυριαρχούν οι τύποι με το ενεστωτικό θέμα (μεν ), γιατί η ενέργεια που εκφράζεται (η αναμονή) συνήθως έχει κάποια διάρκεια …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • περιμένω — wait for pres subj act 1st sg περιμένω wait for pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιμενῶ — περιμένω wait for fut ind act 1st sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιμένω — περίμενα 1. μένω κάπου, ώσπου να γίνει κάτι. 2. ελπίζω, προσμένω, προσπαθώ: Περιμένω να έρθει το τρένο. – Περιμένω να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή του …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • περιμένετε — περιμένω wait for pres imperat act 2nd pl περιμένω wait for pres ind act 2nd pl περιμένω wait for imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιμένῃ — περιμένω wait for pres subj mp 2nd sg περιμένω wait for pres ind mp 2nd sg περιμένω wait for pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιμεινάντων — περιμένω wait for aor part act masc/neut gen pl περιμένω wait for aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιμενεῖ — περιμένω wait for fut ind mid 2nd sg (attic epic doric ionic) περιμένω wait for fut ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιμενουσῶν — περιμένω wait for fut part act fem gen pl (attic epic doric) περιμένω wait for pres part act fem gen pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιμενοῦντα — περιμένω wait for fut part act neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) περιμένω wait for fut part act masc acc sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”